Det är nu dags för att fira andra advent. En viktig sak att tänka på om olyckan skulle vara framme är att se till att ha rätt släckutrustning hemma. Prioritera rädda och larma, men se alltid till att ha en brandsläckare i hemmet, för många gånger går elden att släcka med egen utrustning som tex en brandsläckare och i vissa fall även en brandfilt.

I hemmet är en 6 kilos pulversläckare att föredra på grund av att de har så bra släckeffekt per kilo, är relativt lättanvända och relativt underhållsfria.

Man bör titta till släckaren regelbundet och se till att den underhålls. Titta till släckare en gång i månanden för att se att den fortfarande är laddad och inte har några skador. Har man en pulversläckare bör den laddas om efter 10 år.

Se till att placera släckaren så centralt som möjligt i bostaden så att du lätt når den oavsett var du befinner dig. Tips är att ha den nära kök och eller eventuella eldstäder där brandrisken är som störst. Har bostaden flera plan är det bra att placera en släckare per plan.

 

 

Vi på Firesafe hjälper ditt företag att hitta rätt släckutrustning, ta kontakt med oss redan idag, 010-155 09 70!