Hur har ni det i er bostadsrättsförening? Har ni kontrollerat era brandskyddsceller i ert SBA-arbete?

En bra start för föreningens brandskyddsarbete är att ta upp frågan i styrelsen.
Har man tagit upp frågan så är nästa steg att kontakta oss på Firesafe.

Vi på Firesafe har stor erfarenhet av att skapa brandskydd i flerbostadshus som tillfredsställer lag- och myndighetskrav. Vi erbjuder inventering av brandcellsgränser och en total översyn av brandskyddet. Vi utför allt arbete för att er bostadsrättsförening skall ha ett fullgott skydd och att alla boende skall känna sig trygga.

Kampanj i Skåneregionen:
Just nu erbjuder vi er bostadsrättsförening en timmes kostnadsfri information där vi går igenom:

  • Styrelseansvar
  • Lagen om skydd mot olyckor
  • SBA (systematiskt brandskyddsarbete) anpassat till bostadsrätter
  • Risker i flerbostadshus och hur man kan undvika dem
  • Genomgång av en översyn av föreningens brandskydd och inventering av
  • brandcellsgränser.
     

Kontakta oss på Firesafe för mer information:
040-693 53 90 eller på brf.skane@firesafe.se.

Läs gärna med om våra tjänster för bostadsrättsföreningar här