Behöver du certifikat för Brandfarliga Arbeten men kan inte gå på ett fysisk utbildningstillfälle? Nu kan du gå din utbildning via vår digitala plattform.

I rådande stunder är det svårt att delta och utföra kurser i grupp. Trots detta måste samhällets arbete fortsätta och viktig kunskap måste uppdateras kontinuerligt.
Vi är därför glada över att kunna erbjuda Brandfarliga Arbeten som en digital kurs.

Det är enkelt att delta. Det du behöver är:

  • En dator/platta med internet och med kamera
  • Giltig ID-handling
  • Weblänk till kursen som du får du av oss

Tiden kursen är beräkand till är ca 6,5 timmar.
Har du frågor så kontakta Anders Jansson på 070-647 52 00