2017-12-18

Det är många spännande saker på gång och i förra veckan skrev vi även ramavtal med Titania gällande både passivt och aktivt brandskydd. Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet och ser fram emot ett bra samarbete. Titania arbetar både med fastighetsförvaltning, nyproduktion och totalrenovering av fastigheter.