I början av maj hade vi ett frukostmöte på Firesafe i Göteborg på temat "Vad kan Firesafe erbjuda er"

Firesafe är en totalleverantör inom brandskydd och vi ser oss även som en samarbetspartners till företag, fastighetsägare och fastighetsskötare gällande brandskyddsfrågor. 

- Vi ville få tillfälle att prata om alla våra tjänster inom brandskydd och på vilket sätt kan vi vara en samarbetspartner och hur kan man få ett helhetsgrepp om sina brandskyddsfrågor, säger Daniel Lövfors, Andreas Gustafsson och Hampus Oinonen som höll i mötet.

På mötet tog vi bland annat upp 
- Byggnadstekniskt brandskydd 
- Systematiskt brandskyddsarbete
- Utbildningar
- Fasta släcksystem i datahallar/ställverk
- Brandlarm

Vi tackar alla som kom och lyssnade och minglade.