Har du behov av att certifiera dig inom heta arbeten?

Vår certifieringskurs i heta arbeten vänder sig till hetarbetare, brandvakter och tillståndsgivare som utför installation, montering och underhållsarbete där öppen låga, varmluft, uppvärmning, svetsning , skärning , lödning och slipningsutrustning förekommer i arbetet. Kursen hålls i Stockholm och Nyköping, men vi täcker även in andra delar av Sverige samt har möjlighet att erbjuda utbildningar för större grupper o egna lokaler. Just nu hittar du nya datum under vår kurssida.

För datum och mer information besök vår kurssida eller kontakta Alexander Laskaridis, alexander.laskaridis@firesafe.se eller 010-155 09 64