Vi erbjuder nu SBA via ett digitalt möte, vilket gör att ni enkelt kan komma igång och börja bedriva ert Systematiska brandskyddsarbete.
  
Alla som äger eller är verksamhetsutövare i en byggnad är skyldiga att enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2 kap 2 §) att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA).   

Ingen verksamhet är den andra lik. Vi utgår från era behov och skapar en lösning där ni enkelt kan bedriva SBA enligt gällande krav.  

Det enda du behöver är en dator och internet. Resten hjälper vi dig med. 

   

Kontakta oss idag!
Vi ser fram emot att kunna hjälpa er i ert SBA. 
kundtjanst@firesafe.se  /  www.firesafe.se  /  010 – 155 09 00