Thomas Batley – montör Skåne

Det är snart 10 år sedan som Thomas började arbeta som brandskyddsmontör inom Firesafe. Han trivs bra inom företaget framförallt för att det är bra ledning och kollegor. Han motiveras också av att det alltid finns mycket att göra.

Thomas är utbildad inom handel så det var slumpen som avgjorde att han hamnade på Firesafe. Efter en intern utbildning började han som montör i företaget och han trivs bra i sitt jobb.

- Det är inte många företag som arbetar inom brandskydd och vi är ett av de större företagen inom branschen vilket gör det lite speciellt.

Hur ser en dag som montör ut?
- Som montör är man antingen ute på mindre eller större jobb, men jag är oftast ute på större projekt. Jag arbetar framförallt med brandtätning och fogning, men utför även specialarbeten som kan dyka upp. Vi börjar arbetsdagen 7 och slutar 16. När man kommer ut till bygget vid 7 gör man en avstämning med arbetsledaren, går igenom ritningar över vad som ska brandtätas och ser så att man ligger i fas. Det är viktigt att arbetet blir klart i tid och då är det viktigt att man planerar sitt arbete. Som montör är det viktigt att tänka på säkerheten, hålla uppsatta tider och göra det man ska, men samtidigt är det bra att kunna säga ifrån när det krävs.

De projekt som sätter sig i minnet på Thomas är framförallt de större byggena och den trevliga gemenskapen som råder ute på arbetsplatsen. Han gillar de projekt när allt flyter på.

Vad är det bästa med att arbete inom Firesafe?
- Det bästa med företaget är ledningen, relationen och gemenskapen mellan de anställda och att man alltid ställer upp på varandra. Arbetet är fritt och man sköter sig själv och får möjlighet att lägga upp sitt arbete.