Vårt projekt på ESS kommer nu in i en ny fas när vi närmar oss slutet av våra arbeten i del G02 åt Skanska och påbörjar arbeten åt Stakeholders på ESS.

Vi på Firesafe Sverige AB ser även fram emot kommande arbeten vid byggnader D och E på projektet nu när vi förlängt vårt kontrakt med Skanska.

ESS eller European Spallation Source, är namnet på den flervetenskapliga forskningsanläggning som nu byggs i Lund. Där vi på Firesafe är stolta över att få vara en del av detta internationella projekt där vi kommer att utföra brand- och ljudtätning, brandskyddsmålning samt brandisolering.

Foto: ESS

Läs mer om projektet här.