Vi är glada över att förlänga vårt ramavtal med Regionfastigheter i Skåne.
Avtalet innefattar brandtätning och inventering.
Ramavtalet kommer nu att sträcka sig ytterligare ett år fram i tid till 2020.