Brandsäkerhet – Skog och Entreprenad

Datum: 26 april 2023
Tid: kl 08.00-16.00
Plats: Digitalt klassrum
Instruktörer: Niclas Ränne och Katarina Ahlesten   
Pris: 4 600 kr exkl. moms

Innehåll
– Lagar och förordningar
– Kravställare
– Utförarens ansvar
– Brandskydd & brandfarlig vara
– Farligt gods
– ADR 1.3
– Transportbestämmelser
– Miljö
– Risker & säkerhet
– Omgivning
– Fordon
– Arbetssätt
– Kontrollista

Registrering
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Telefon deltagare:
Företag
Organisationsnummer
Kundnummer (om det finns)
Adress (inkl postnummer och ort):
Fakturareferens:
Kontaktperson:
Telefon:
Mailadress för pdf-faktura:
Övrig kommentar
För att kunna ta hand om din registrering behöver vi ditt samtycke för att lagra och behandla dina personuppgifter