Brandskyddsansvarig – digitalt klassrum

Kurs: Brandskyddsansvarig – Digitalt klassrum
(Art nr: 320834)

Datum: 25 januari
Tid: kl 09.00-15.00
Plats: Digitalt klassrum
Instruktör: Jonas Wahlgren
Pris: 3 900 kr/pers exkl moms

Kursens innehåll:

Under denna utbildning går vi igenom de lagar,
regelverk, allmänna råd och praxis som reglerar
kraven. Vi hjälper er att skapa en bild av hur ni bör
arbeta och vad som är en skälig och rimlig nivå för
just er verksamhet.

Registrering
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Telefon deltagare:
Företag:
Organisationsnummer:
Kundnummer (om det finns)
Adress (inkl postnummer och ort):
Fakturareferens:
Kontaktperson:
Telefon:
Mailadress för pdf-faktura:
Övrig kommentar
För att kunna ta hand om din registrering behöver vi ditt samtycke för att lagra och behandla dina personuppgifter