Datum: 
03/15/2022 - 09:00 till 15:00
Plats: 
Öppet kurstillfälle - Digitalt klassrum
Som brandskyddsansvarig förväntas man kunna allt från förordningar och ansvarsfördelning till uppföljning av SBA och utrymning. Utbildningen ger den kunskap och de verktyg som krävs för att axla detta ansvar.
Som brandskyddsansvarig förväntas man kunna allt från förordningar och ansvarsfördelning till uppföljning av SBA och utrymning. Utbildningen ger den kunskap och de verktyg som krävs för att axla detta ansvar.
 
Samtliga verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) och ha en utsedd brandskyddsansvarig. Den här utbildningen ger er övergripande kunskaper om vad som förväntas av den brandskyddsansvarige. Efter utbildningen ska ni känna till hur man leder, fördelar och utför det systematiska brandskyddsarbetet.                  

Innehåll:
Lagen om skydd mot olyckor.
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
Genomförande av egenkontroller 

Denna utbildning kan även fås digitalt.
Kursnummer:
320834

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

​Förutom våra öppna utbildningar med fast datum, så utför vi anpassade utbildningar helt efter kunds önskemål.
Förfrågan görs till: utbildning@firesafe.se
(Glöm ej skriva önskad kurs, datum och ort)