Vi tar ansvar för ert brandskydd

Allmänkunskap i brand

Samtliga anställda bör få en grundutbildning i hur man kan förebygga en brand, händelseförloppet vid en brand samt hur en utrymning skall gå till. Utbildningen är en halvdagsutbildning som avslutas med ett praktiskt moment med handbrandsläckare.
Innehåll:
 • Rädda Larma Släck
 • Bränders uppkomst
 • Brandorsaker
 • Utrymningsproblematik
 • Praktisk övning med brandsläckare

  För vem? För verksamheter som vill förstärka kompetensen hos sina medarbetare. Utbildningen är allmänt hållen vilket gör den användbar för alla typer av verksamheter.
  Innehåll: Rädda Larma Släck. Bränders uppkomst. Brandorsaker. Utrymningsproblematik. Praktisk övning med brandsläckare.
  Tid: Utbildningen är på 3 timmar vid ett tillfälle.
  Max antal deltagare: 20 personer.
  Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Denna utbildning kan även fås digitalt. (Praktisk övning enlig överenskommelse)
 
 

 

Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no