Vi tar ansvar för ert brandskydd

Allmänkunskap i brand

Samtliga anställda bör få en grundutbildning i hur man kan förebygga en brand, händelseförloppet vid en brand samt hur en utrymning skall gå till. Utbildningen är en halvdagsutbildning som avslutas med ett praktiskt moment med handbrandsläckare.
Innehåll:
  • Rädda Larma Släck
  • Bränders uppkomst
  • Brandorsaker
  • Utrymningsproblematik
  • Praktisk övning med brandsläckare
Denna utbildning kan även fås digitalt via Teams. (Praktisk övning enlig överenskommelse)
 

 

Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no