Vi tar ansvar för ert brandskydd

Anläggningsskötare brandlarm

Att ge deltagarna förutsättningar, i form av kunskap och kännedom, för att uppfylla kraven på anläggningsskötare brandlarm i enlighet med Svenska Brandskyddsföreningen regler för brandlarmsanläggning SBF 110:8
 
Detta leder även till att kravet om att ”Brandlarmsanläggningens effektivitet ska alltid upprätthållas” uppfylls. I ett större perspektiv är syftet att brandlarmsanläggningarna ska få bättre totalkontroll och därmed skapa säkerhet och trygghet för verksamheter och personer.   

Innehåll: Försäkringskrav/myndighetskrav/andra kravställare
- Regler för utförande och skötsel av brandlarmanläggningen 
- Systemuppbyggnad och ingående komponenter
- Hur onödiga larm undviks 
- Krav på underhåll/provning/kontroll
- Formella krav på anläggningsskötaren 
- Frånkopplingsregler
- Allmän brandkunskap.

 

 

Tlf: +46 10 155 09 00 info@firesafe.se