Vi tar ansvar för ert brandskydd

Anläggningsskötare brandlarm

Att ge deltagarna förutsättningar, i form av kunskap och kännedom, för att uppfylla kraven på anläggningsskötare brandlarm i enlighet med Svenska Brandskyddsföreningen regler för brandlarmsanläggning SBF 110:7 utgåva 2.
 
Detta leder även till att kravet om att ”Brandlarmsanläggningens effektivitet ska alltid upprätthållas” uppfylls. I ett större perspektiv är syftet att brandlarmsanläggningarna ska få bättre totalkontroll och därmed skapa säkerhet och trygghet för verksamheter och personer.  

 

Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no