Vi tar ansvar för ert brandskydd

Brandfarliga Arbeten

Utbildningens syfte
Certifierande utbildning som vänder sig till utförare av heta arbeten, brandvakter och tillståndsgivare.

Utbildningens innehåll 
- Ansvar, lagar och föreskrifter
- Brandteori och risker
- Brandförebyggande
- Säkerhetsregler
- Praktiskt släck och brandövning
- Avslutande certifiering

Övrigt
- Utbildningen sker oftast i våra lokaler på olika orter.
- Firesafe förbehåller sig rätten att ställa in utbildningstillfällen om ej erforderligt antal deltagare uppnås.
- Kursmaterial ingår
- Utbildningen är ca 6,5 timmar lång.
- Lunch ingår 
 

Bokning av utbildning

STOCKHOLM
Bokningen görs via info@firesafe.se eller på tfn: 010-155 09 00 eller via online bokning om fast datum finns

LUND Bokning görs via Fredrik Nilsson på fredrik.nilsson@firesafe.se eller på tfn: 072-252 47 22 eller via online bokning om fast datum finns

GÖTEBORG
Bokning görs via Christer Andersson på christer.andersson@firesafe.se eller på tfn. ​0708-49 83 21 eller via online bokning om fast datum finns

ÖREBRO och NORRKÖPING
Bokning görs via Niclas Ränne på niclas.ranne@firesafe.se eller på tfn: 070-669 14 68 eller via online bokning om fast datum finns

Vi erbjuder även utbildningar för större grupper samt utbildning ute hos kund. Kontakta oss för mer information.

 

 

Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no