Vi tar ansvar för ert brandskydd

E-learning

  • Tids- och kostnadseffektivt
  • Få snabb kompetens för alla på företaget
  • Pedagogiskt och tydligt
  • Interaktivt
  • Välj själv tid för genomförande
  • Lämplig för alla på företaget

Kurserna kan enkelt genomföras på telefon, surfplatta eller dator.
Kontakta oss för prisuppgift och frågor om licenser. 
utbildning@firesafe.se

------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduktion brandskydd

Deltagaren får en introduktion och grundläggande kunskap i hur du kan agera vid händelse av brand.
Denna kurs kan också vara ett komplement till andra digitala eller fysiska kurser.

Utskriftvänlig utbildningsbeskrivning på Introduktion brandskydd (pdf)
Se en demo av kursen

 

Tlf: +46 10 155 09 00 info@firesafe.se