Vi tar ansvar för ert brandskydd

Fallskydd och Lift

I Sverige utgör fallolyckor ungefär en av tre arbetsplatsolyckor vilket innebär att det också är den absolut vanligaste olyckstypen på byggarbetsplatser. Fallolyckor är också en av de vanligaste orsakerna till dödsfall på arbetsplatserna. Denna kurs är kombinerad med kursen Lift.

Riktar sig till: Alla som har arbete på en höjd över 2 meter och till alla som använder mobila arbetsplattformar, även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt liftar.

Innehåll: 
- Hur fallskydd räddar liv

- Användning av utrustning för fallskydd
- När en olycka inträffar
- Riskbedömning
- Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
- Fallskyddssystem
- Förankring
- Skötsel
- Kontroll
- Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
- Val av lift
- Genomgång av liftens funktioner
- Daglig tillsyn
- Användning av fallskydd i lift
- Hantera olika typer av liftar

Tid: Utbildningen är en heldagsutbildning
Antal deltagare: Max 20 personer.
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Utskriftvänlig utbildningsbeskrivning Fallskydd och Lift (PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

​Förutom våra öppna utbildningar med fast datum, så utför vi anpassade utbildningar helt efter kunds önskemål.
Förfrågan görs till: utbildning@firesafe.se

 

 

Tlf: +46 10 155 09 00 info@firesafe.se