Vi tar ansvar för ert brandskydd

Föreståndare brandfarlig vara

Rätt hanterade blir brandfarliga varor en minimal säkerhetsrisk. Med utbildad personal förhindrar ni att olyckor inträffar. Enligt lag skall verksamheter som antingen hanterar brandfarlig vara yrkesmässigt eller i större mängder ha en eller flera utbildade Föreståndare brandfarlig vara.
 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor reglerar kravet på en utsedd föreståndare. Föreståndaren ska ha nödvändig kännedom om de lagar och regler som gäller vid hantering av brandfarliga varor. Utbildningen säkerställer föreståndarens kompetens inom området och säkrar kunnande i hantering av brandfarliga varor.
 
​Förutom våra öppna utbildningar med fast datum, så utför vi anpassade utbildningar helt efter kunds önskemål.
Förfrågan görs till: utbildning@firesafe.se
(Glöm ej skriva önskad kurs, datum och ort)

 

Tlf: +46 10 155 09 00 info@firesafe.se