Vi tar ansvar för ert brandskydd

Frukostmöte

Välkommen på Frukostmöte

Tema: Brandskydd av träkonstruktioner i flerbostadshus

Datum: 21 april
Plats: Firesafes lokaler, Gnejsvägen 15, Lund
Tid: Kl 08:00–09:30

Vid bränder i byggnader med lätta konstruktioner i vinds-
bjälklaget har det visat sig att kravet på en timmes brand-
motstånd mellan lägenheter inte uppfylls på grund av brand-
spridning via vinden. 

Vi på Firesafe har många års erfarenhet av att brandskydda träkonstruktioner. 
Genom att brandskyddsmåla träkonstruktionen får du ett fördröjt brandförlopp och kan därmed spara både tid och rädda liv.

Dessa frågor och fler kommer vi ta upp på detta frukostmöte. 
Vi hoppas att ni vill komma.

För mer information kontakta Jörgen Berggren på: jorgen.berggren@firesafe.se eller på tfn: 070-8352816.

Anmäl dig genom att maila till: 
brf.skane@firesafe.se
eller på länken: https://bit.ly/32094KT
Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost. Varmt välkomna!

FIRESAFE
A: Gnejsvägen 15, 224 78 Lund / T: 010-155 09 30
E: info@firesafe.se / www.firesafe.se

Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no