Vi tar ansvar för ert brandskydd

Grundutbildning i brandskydd

Kraven på verksamheter har förändrats sedan 2004 då Lagen om skydd mot olyckor (LSO) infördes. Idag är varje verksamhet skyldig att genomföra någon form av regelbunden brandskyddsutbildning för alla medarbetare. För att hjälpa verksamheter att klara av detta krav erbjuder vi en grundutbildning i brandskydd.

Utbildningen säkerställer brandskyddskompetensen hos den enskilde samtidigt som den stärker brandsäkerheten i företaget. Utbildningen ger kunskaper om hur en brand kan förebyggas, händelseförloppet vid en brand samt hur en utrymning bör gå till. Utbildningen är en halvdagsutbildning som avslutas med ett praktiskt moment med handbrandsläckare.  

Innehåll:  
- Rädda, varna, larma, släck 
- Bränders uppkomst 
- Brandorsaker 
- Utrymningsproblematik 
- Praktisk övning med brandsläckare 

Kursnummer: 313526
Tid: Utbildningen är 3 timmar vid ett tillfälle. 
Antal deltagare: 5-20 personer. 
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. 
Digitalt: Vi erbjuder kursen antingen digitalt eller på plats hos oss eller hos er. Väljer ni digital utbildning sker släckövningen efter överenskommelse. 

Utskriftsvänlig utbildningsbeskrivning av GUB (PDF)     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

​Förutom våra öppna utbildningar med fast datum, så utför vi anpassade utbildningar helt efter kunds önskemål.
Förfrågan görs till: utbildning@firesafe.se
(Glöm ej skriva önskad kurs, datum och ort)
 

 

Tlf: +46 10 155 09 00 info@firesafe.se