Vi tar ansvar för ert brandskydd

Heta arbeten

Heta arbeten

Kommande kurser

Heta arbeten

Utbildningens syfte
Certifierande utbildning som vänder sig till utförare av heta arbeten, brandvakter och tillståndsgivare.

Utbildningens innehåll 
- Ansvar, lagar och föreskrifter
- Brandteori och risker
- Brandförebyggande
- Säkerhetsregler
- Praktiskt släck och brandövning
- Avslutande certifiering

Övrigt
- Utbildningen sker i våra lokaler belägna i Stockholm, Nyköping och Lund.
- Firesafe förbehåller sig rätten att ställa in utbildningstillfällen om ej erforderligt antal deltagare uppnås.
- Kursmaterial ingår
- Utbildningen är 6,5 timmar lång.
- Lunch ingår 
 

 

Bokning av utbildning

STOCKHOLM
Bokningen görs via info@firesafe.se eller på 010-155 09 00
LUND
Bokning görs via Fredrik Nilsson på fredrik.nilsson@firesafe.se eller
via telefon 072-252 47 22
ÖREBRO och NORRKÖPING
Bokning görs via Niclas Ränne på niclas.ranne@firesafe.se eller via telefon 070-669 14 68

Vi erbjuder även utbildningar för större grupper samt utbildning ute hos kund. Kontakta oss för mer information.

                                                                                                                           
I dessa områden genomför vi kursen i Heta arbeten

 

 

Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no