Vi tar ansvar för ert brandskydd

Heta arbeten

Kurs

Kommende kurs

Heta arbeten

Utbildningens syfte
Certifierande utbildning som vänder sig till utförare av heta arbeten, brandvakter och tillståndsgivare.

Utbildningens innehåll 
- Ansvar, lagar och föreskrifter
- Brandteori och risker
- Brandförebyggande
- Säkerhetsregler
- Praktiskt släck och brandövning
- Avslutande certifiering

Övrigt
- Utbildningen sker hos kund, eller i våra lokaler belägna i Täby, Älvsjö, Nyköping och Lund.
- Firesafe förbehåller sig rätten att ställa in utbildningstillfällen om ej erforderligt antal deltagare uppnås.
- Utbildningen är 6,5 timmar lång.
- Lunch ingår 

 

Bokning av utbildning
Bokningen görs enklast via info@firesafe.se eller via telefon 010-155 09 70. 
 

Vi erbjuder även utbildningar för större grupper

                                                                                                                           
I dessa områden genomför vi kursen i Heta arbeten

 

 

Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no