Vi tar ansvar för ert brandskydd

Hjärt och lungräddning

Ett snabbt ingripande är av yttersta vikt om en medarbetare eller en besökare skulle drabbas av akuta hjärtbesvär. Utbildning i hjärt- och lungräddning ger förutsättningar för detta i väntan på sjukvårdspersonal.
 

 

Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no