Vi tar ansvar för ert brandskydd

Släckövning

Vid en släckövning får alla deltagare en teoretisk genomgång av den släckutrustning som finns på arbetsplatsen samt en praktisk del där alla får öva på att släcka en verklig brand med en handbrandsläckare. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

​Förutom våra öppna utbildningar med fast datum, så utför vi anpassade utbildningar helt efter kunds önskemål.
Förfrågan görs till: utbildning@firesafe.se
(Glöm ej skriva önskad kurs, datum och ort)    

 

Tlf: +46 10 155 09 00 info@firesafe.se