Vi tar ansvar för ert brandskydd

Utrymningsledare

SBA, Styrande dokument, brandrisker, släckutrustning, brand- och utrymningslarm och säker utrymning, där förståelse för mänskligt beteende är avgörande, är grundstenarna i denna halvdagsutbildning.  

Denna utbildning kan även fås digitalt.

 
 

 

Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no