Vi tar ansvar för ert brandskydd

Utrymningsövning

En säker och trygg utrymning är avgörande för att rädda liv och hälsa vid en brand. Låt oss därför komma till er och hålla årliga utrymningsövningar med er personal. Kan med fördel kombineras med Släckövning.
 

 

Tlf: +46 10 155 09 00 info@firesafe.se