Besøk: Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog
Post: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo
Telefon: +47 63 87 14 70
Telefax: +47 63 87 14 72
 

Avdelingsleder: Vegard Kragtorp
mobil: 970 81 144
vegard.kragtorpATTfiresafe.no

Avdelingsleder Kontroll og service Øst: Per Eliassen
mobil: 940 29 758
per.eliassenATTfiresafe.no

Avdelingsleder Sprinklerkontroll: Rune Kibsgaard
mobil: 992 66 655
Rune.KibsgaardATTfiresafe.no

Driftssjef Akershus: Ståle Fuglén
mobil: 909 93 923
ståle.fuglenATTfiresafe.no

Prosjektleder Akershus: Tom Ottesen
mobil: 928 96 640
tom.ottesenATTfiresafe.no