Besøk: Håreks gate 2, 8800 Sandnessjøen
Post / Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo
Telefon: +47 950 95 200 
 

Avdelingsleder Roger Nilsen
mobil: 908 67 221
roger.nilssenATTfiresafe.no