Besöksadress: Sjöflygvägen 35 E, 183 62 Täby
Postadress: Box 7058, 187 11 Täby
Telefon: +46 (0)10-155 09 00
 

Ekonomiansvarig
Tina Ramsell
tina.ramsell@firesafe.se
010 - 155 09 06

Marknadsansvarig
Ulrika Swartz
ulrika.swartz@firesafe.se
010 - 155 09 07

Kontorsassistent
Emelie Jonnarth
emelie.jonnarth@firesafe.se
010 - 155 09 13

Verkställande direktör
Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöansvarig
Fredrik Malmstedt
fredrik.malmstedt@firesafe.se
010 - 155 09 09