Besöks- och postadress: Aröds Industriväg 32, 422 43  Hisings Backa
Telefon: 010-155 09 20  

 

Affärsområde Construction 010-155 09 21
Passivt brandskydd, som t.ex. brandtätning, brandskyddsmålning och branddörrar

Säljare / Arbetsledare
Jörgen Berggren
jorgen.berggren@firesafe.se
070-835 28 16

 

Affärsområde Service 010-155 09 22
T.ex. brandsläckare, utrymningssystem och SBA-arbete

Regionchef
Johan Sandqvist
johan.sandqvist@firesafe.se
073-030 33 57

 

Affärsområde Systems 010-155 09 23
T.ex. gassläcksystem och brandlarm

Servicechef
Jimmy Ståhlberg
070-533 43 17
jimmy.stahlberg@firesafe.se

Projektchef
Oliver Hufer
076-721 64 79
oliver.hufer@firesafe.se

Projektsäljare
Mats Reis
mats.reis@firesafe.se
070-849 83 23