Firesafes organisation i Sverige består av två företag sedan december 2017:
Firesafe Sverige AB och Firesafe Protection i Sverige AB.
 
Gemensamt växelnummer: 010-155 09 00
 

Firesafe Sverige AB

Organisationsnummer: 556244-8430
Besöksadress: Ritarslingan 20A, 187 66 Täby

Postadress: Box 7058, 187 11 Täby

VD
Morten Ameln
+47 971 99 390
morten.ameln@firesafe.no 

Ekonomiansvarig / Ekonomiavdelningen
Jasmina Zhekovski
010-155 09 95
ekonomi@firesafe.se
E-post för fakturor: faktura.ekonomi@firesafe.se

Affärsområdeschef Construction
(Passivt brandskydd, som t.ex. brandtätning, brandskyddsmålning och branddörrar)
Jörgen Berggren
070-835 28 16
jorgen.berggren@firesafe.se

-------------------------------------

Firesafe Protection i Sverige AB

Organisationsnummer: 556262-9260
Besöksadress: Västberga Allé 36 C, 2 tr

Postadress: Box 32050, 126 11 Stockholm

VD
Morten Ameln
+47 971 99 390
E-post: morten.ameln@firesafe.no 

E-post för fakturor: faktura@firesafe.se

Försäljningschef
Joachim Wejnefalk
joachim.wejnefalk@firesafe.se
072-384 83 69 

Affärsområdeschef Service
(Exempelvis konsulttjänster, utbildning och kontroll av brandredskap)
Morten Ameln
+47 971 99 390
morten.ameln@firesafe.no 

Affärsområdeschef Systems
(Exempelvis gassläcksystem och brandlarm)
Oliver Hufer
076-721 64 79
oliver.hufer@firesafe.se