Besöks- och postadress: Gnejsvägen 15, 224 78 Lund
Telefon: 010-155 09 30       

 

Affärsområde Construction 010-155 09 31
Passivt brandskydd, som t.ex. brandtätning, brandskyddsmålning och branddörrar

Avdelningschef
Jörgen Berggren
jorgen.berggren@firesafe.se
070-835 28 16

Säljare
Håkan Norling
hakan.norling@firesafe.se
073-365 03 96

Säljare
Nicklas Lavin
nicklas.lavin@firesafe.se
073-373 46 71

Driftchef
Peter Sandqvist
peter.sandqvist@firesafe.se
070-404 30 28

 

Affärsområde Service 010-155 09 32
T.ex. brandsläckare, utrymningssystem och SBA-arbete

Regionchef
Johan Sandqvist
johan.sandqvist@firesafe.se
073-030 33 57

Regionsäljare
Fredrik Nilsson
fredrik.nilsson@firesafe.se
072-252 47 22

Regionsäljare
Johan Persson
johan.persson@firesafe.se
072-507 18 90 

 

Affärsområde Systems 010-155 09 33
T.ex. gassläcksystem och brandlarm

Servicechef
Jimmy Ståhlberg
070-533 43 17
jimmy.stahlberg@firesafe.se

Projektchef
Oliver Hufer
076-721 64 79
oliver.hufer@firesafe.se

Projektsäljare
Anders Magnusson
anders.magnusson@firesafe.se
070-839 04 60