Besöks- och postadress: Gnejsvägen 15, 224 78 Lund
Telefon: 010-155 09 30   
                     

Affärsområde Byggnadstekniskt brandskydd 
Tfn. 010-155 09 31
Passivt brandskydd, som t.ex. brandtätning, brandskyddsmålning och branddörrar

Affärsområdeschef
Jörgen Berggren
jorgen.berggren@firesafe.se
070-835 28 16

Avdelningschef
Peter Sandqvist
peter.sandqvist@firesafe.se
070-404 30 28

Säljare / Kalkyl
Nicklas Lavin
nicklas.lavin@firesafe.se
073-373 46 71

Säljare / Kalkyl
Håkan Norling
hakan.norling@firesafe.se
073-365 03 96

Arbetsledare
Thomas Batley
thomas.batley@firesafe.se
072-507 19 73

Ekonomichef
Jasmina Zhekovski
jasmina.zhekovski@firesafe.se
​076-186 49 49

-------------------------------------------------------------------------

Affärsområde Service 
Tfn. 010-155 09 32
Exempelvis konsulttjänster, utbildning och kontroll av brandredskap

Regionchef
Johan Sandqvist
johan.sandqvist@firesafe.se
073-030 33 57

Regionsäljare
Fredrik Nilsson
fredrik.nilsson@firesafe.se
072-252 47 22

SBA-konsult
Andreas Andersson
andreas.andersson@firesafe.se
070-190 72 69

-------------------------------------------------------------------------

Affärsområde Systems 010-155 09 33
T.ex. gassläcksystem och brandlarm

Servicechef
Jimmy Ståhlberg
070-533 43 17
jimmy.stahlberg@firesafe.se

Projektchef Oliver Hufer
076-721 64 79
oliver.hufer@firesafe.se

Projektsäljare
Anders Magnusson
anders.magnusson@firesafe.se
070-839 04 60