Besöks- och postadress: Industrigatan 5, 602 23 Norrköping
Telefon: 010-155 09 50
 

Affärsområde Kontroll & Underhåll Brandskydd

Regionsäljare
Marcus Raninger
marcus.raninger@firesafe.se
010-155 09 65

Affärsområdeschef
Ulf Johansson
ulf.johansson@firesafe.se
076-724 80 12

-----------------------------------------------------------

Affärsområde Byggnadstekniskt brandskydd
010-155 09 31
Passivt brandskydd, som t.ex. brandtätning, brandskyddsmålning och brandskyddsisolering.

Regionchef
Jörgen Örnberg
jorgen.ornberg@firesafe.se
0701-60 64 73

Affärsområdeschef
Jörgen Berggren
jorgen.berggren@firesafe.se
070-835 28 16