Besöksadress: Södra Vägen 12; Örebro
Postadress: Box 1541, 70115 Örebro
Telefon: 010-155 09 50

 

Servicechef
Ulf Johansson
ulf.johansson@firesafe.se
076-724 80 12

Regionsäljare
Tomas Kåretun
tomas.karetun@firesafe.se
070-919 55 50