Besöksadress: Ritarslingan 20 A, 187 66 Täby,
Postadress: Box 7058, 187 11 Täby
Telefon: 010 – 155 09 10
 
 

Affärsområde Byggnadstekniskt brandskydd 
010-155 09 11

Passivt brandskydd, som t.ex. brandtätning, brandskyddsmålning och branddörrar

Avdelningschef
Per Nilsson
per.nilsson@firesafe.se
070-938 15 36

Säljare / Kalkyl
Magnus Hubler
magnus.hubler@firesafe.se
070-992 75 47

Arbetsledare
Robert Norrby
robert.norrby@firesafe.se
070-928 17 64

Arbetsledare
Mikael Karlsson
mikael.karlsson@firesafe.se
072-507 19 26

Arbetsledare
Pontuz Schäf
pontuz.schaf@firesafe.se
072-507 19 08

Produkt/Kvalitetskoordinator
Max Clauss
max.clauss@firesafe.se
072-507 19 45 

-------------------------------------------------------------------------

Affärsområde Service 010-155 09 12
Exempelvis konsulttjänster, utbildning och kontroll av brandredskap

Affärsområdeschef
Ulf Johansson
ulf.johansson@firesafe.se
076-724 80 12

-------------------------------------------------------------------------

Affärsområde Systems 010-155 09 13
T.ex. gassläcksystem och brandlarm

Projektchef ​Oliver Hufer
oliver.hufer@firesafe.se
076-721 64 79

Servicechef
Jimmy Ståhlberg
jimmy.stahlberg@firesafe.se
070-533 43 17

Säljare - Region Öst
Roger Årstadius
070-758 50 96
roger.arstadius@firesafe.se