Besöksadress: Sjöflygvägen 35 E, 183 62 Täby
Postadress: Box 7058, 187 11 Täby
Telefon: 010 – 155 09 10
 

Affärsområde Construction 010-155 09 11
Passivt brandskydd, som t.ex. brandtätning, brandskyddsmålning och branddörrar

Avdelningschef
Per Nilsson
per.nilsson@firesafe.se
070-938 15 36

Säljare
Magnus Hubler
magnus.hubler@firesafe.se
070-992 75 47

Säljare
Nicklas Blidfält
nicklas.blidfalt@firesafe.se
070-835 40 60

Arbetsledare
Robert Norrby
robert.norrby@firesafe.se
070-928 17 64

Arbetsledare
Mikael Karlsson
mikael.karlsson@firesafe.se
072-507 19 26

 

Affärsområde Service 010-155 09 12
T.ex. brandsläckare, utrymningssystem och SBA-arbete

Servicechef
Anders Bodström
anders.bodstrom@firesafe.se
070-669 90 62

Regionsäljare
Maria Petrén
maria.petren@firesafe.se
070-982 30 40

 

Affärsområde Systems 010-155 09 13
T.ex. gassläcksystem och brandlarm

Servicechef
Jimmy Ståhlberg
070-533 43 17
jimmy.stahlberg@firesafe.se

Projektchef
Oliver Hufer
076-721 64 79
oliver.hufer@firesafe.se

KAM
Roger Sjöborg
roger.sjoborg@firesafe.se
070-758 50 96