Besöksadress: Västberga allé 36 C, Stockholm
Postadress: Box 32050, 126 11 Stockholm
Telefon: 010 – 155 09 10
 

Affärsområde Service 
010-155 09 12
T.ex. brandsläckare, utrymningssystem och SBA-arbete                                   

Affärsområdeschef
Ulf Johansson
ulf.johansson@firesafe.se
076-724 80 12

Regionchef Service, region Öst.
Peter Hamrén
peter.hamren@firesafe.se
0708-10 91 97

Säljare
Niklas Jansson
niklas.jansson@firesafe.se
070-833 71 77

Säljare
Gunnel Swahn
gunnel.swahn@firesafe.se
070-597 47 84

-------------------------------------------------------------------------

Affärsområde Systems 
010-155 09 13

T.ex. gassläcksystem och brandlarm
 
Projektchef
Oliver Hufer
oliver.hufer@firesafe.se
076-721 64 79
 
Servicechef
Jimmy Ståhlberg
jimmy.stahlberg@firesafe.se
070-533 43 17  
 
Projektsäljare - Öst
Roger Årstadius
roger.arstadius@firesafe.se
070-758 50 96           

-------------------------------------------------------------------------  
 

Affärsområde Byggnadstekniskt brandskydd
010-155 09 11
Passivt brandskydd, som t.ex. brandtätning, brandskyddsmålning och branddörrar

Avdelningschef
Per Nilsson
per.nilsson@firesafe.se
070-938 15 36

Säljare
Magnus Hubler
magnus.hubler@firesafe.se
070-992 75 47

Arbetsledare
Robert Norrby
robert.norrby@firesafe.se
070-928 17 64

Arbetsledare
Mikael Karlsson
mikael.karlsson@firesafe.se
072-507 19 26

Arbetsledare
Pontuz Schäf
pontuz.schaf@firesafe.se
072-507 19 08

Produkt/Kvalitetskoordinator
Max Clauss
max.clauss@firesafe.se
072-507 19 45