Post- och besöksadress: Östermovägen 39, 854 62 Sundsvall
Telefon: 010-155 09 40  
 

Affärsområde Construction 
Passivt brandskydd, som t.ex. brandtätning, brandskyddsmålning och branddörrar

Avdelningschef
Jori Sjölin
jori.sjolin@firesafe.se
076-118 12 60
 

Affärsområde Service
Exempelvis konsulttjänster, utbildning och kontroll av brandredskap

Regionchef Norr
Magnus Wiklund
magnus.wiklund@firesafe.se
0723-84 84 77 
 

Affärsområde Systems 
Tfn. 010-155 09 33
T.ex. gassläcksystem och brandlarm

Jimmy Ståhlberg
070-533 43 17
jimmy.stahlberg@firesafe.se