Post- och besöksadress: Heffners allé 56, 856 33 Sundsvall
Telefon: 010-155 09 40  
 

Affärsområde Byggnadstekniskt brandskydd 
Passivt brandskydd, som t.ex. brandtätning, brandskyddsmålning och branddörrar

Avdelningschef
Jori Sjölin
jori.sjolin@firesafe.se
076-118 12 60

-------------------------------------------------------------------------

Affärsområde Service
Exempelvis konsulttjänster, utbildning och kontroll av brandredskap

Regionchef Norr
Magnus Wiklund
magnus.wiklund@firesafe.se
0708-49 43 43  

Säljare
Johan Cajdert
johan.cajdert@firesafe.se
073-255 30 40

-------------------------------------------------------------------------

Affärsområde Systems 
Tfn. 010-155 09 33
T.ex. gassläcksystem och brandlarm

Servicechef
Jimmy Ståhlberg
070-533 43 17
jimmy.stahlberg@firesafe.se