Besöks- och postadress: 
Formvägen 6C, 906 21 Umeå 

 

Affärsområde Byggnadstekniskt brandskydd
Tfn. 010-155 09 31
Passivt brandskydd, som t.ex. brandtätning, brandskyddsmålning och branddörrar

Platschef
Adam Lundström
070-294 64 24
adam.lundstrom@firesafe.se

Ledande montör
Niklas Albinsson
070-294 88 94
niklas.albinsson@firesafe.se

Affärsområdeschef (Lund)
Jörgen Berggren
jorgen.berggren@firesafe.se
070-835 28 16