Brandskydda betong
Du vet väl att det är viktigt att brandskydda bjälklag i betong. Vid värmen som uppkommer vid en brand, sväller brandskyddsfärgen upp och skyddar därmed betongen mot skador. På samma sätt fungerar de skivor man kan sätta i betongtak. Brandeffekten dämpas och man får därmed längre tid på sig att rädda liv och egendom.

 

Pulversprinklers
Så här effektivt fungerar pulversprinklers. Dessa kan placeras på lämpliga områden t ex ställen där brandrisken är stor och där inte människor vistas så ofta.