Vi brandsäkrar Norra vårdbyggnaden i Malmö
Byggstart 2015. Beräknat vara klart: 2024

 


Webinar 4 juni 2020 -
Tema: brand i litiumbatteri

Gästföreläsare Melker Lang från GPBM Nordic.

 


Firesafe - utbildning
Tid för kompetensutveckling?
Vi på Firesafe har regelbundet utbildningar inom brandskydd, brandfarliga arbeten och hjärt- och lungräddning.

 


Brandskydd av S:t Petri kyrka i Malmö
2017 fick vi i uppdrag av Svenska kyrkan att ta fram ett brandskydd för att öka brandsäkerheten i S:t Petri kyrkan i Malmö.

 

 


Firesafes egenkontrollsystem - Sybra
Förenkla ert systematiska brandskyddsarbete.

 


Brandskydda betong
Du vet väl att det är viktigt att brandskydda bjälklag i betong. Vid värmen som uppkommer vid en brand, sväller brandskyddsfärgen upp och skyddar därmed betongen mot skador. På samma sätt fungerar de skivor man kan sätta i betongtak. Brandeffekten dämpas och man får därmed längre tid på sig att rädda liv och egendom.

 


 

Pulversprinklers
Så här effektivt fungerar pulversprinklers. Dessa kan placeras på lämpliga områden t ex ställen där brandrisken är stor och där inte människor vistas så ofta.