Byggnadstekniskt brandskydd i Örebro

Vi växer och utökar i region Örebro

Sedan tidigare har Firesafe en avdelning för aktivt brandskydd i Örebro, som tillsammans med kontoret i Norrköping arbetar med service och installation av handbrandskydd, SBA, utbildningar och konsultuppdrag. Efterfrågan har funnits länge på att kunna erbjuda brandskydd till byggsektorn och var en totalleverantör för brandskydd. Nu är det verklighet.

Efterfrågan är att få en bra samarbetspartner för sitt brandskydd. Hög kompetens, service och en stark organisation bidrar till att man får arbetet korrekt utfört och dokumenterat, en trygghet som kund. Firesafe tar sitt uppdrag på allvar och som totalleverantör vill vi kunna erbjuda alla tjänster inom brandsäkerhet i hela Sverige.

Ny avdelning med byggnadstekniskt brandskydd

Den nya avdelningen i Örebro leds av Jörgen Örnberg. Han har mångårig erfarenhet av brandsäkerhetsbranschen bakom sig.

– Att få den här möjlighet att starta upp en ny avdelning inom byggnadstekniskt brandskydd är fantastiskt roligt och utmanande!

Jag har tidigare arbetat med aktivt brandskydd men tar även med mig mina tidigare erfarenheter från bygg- och industribranschen in i min nya roll säger Jörgen.

Örebro växer

Idag bor drygt 156 000 människor i Örebro och inom några år beräknas antalet passera 160 000.

Kommunen står för landets största befolkningsökning utanför de tre storstadsregionerna*. För att klara beräknad befolkningsökning 2028 behöver minst 900 bostäder byggas årligen.

En befolkningsökning ställer inte bara krav på fler bostäder utan även skolor, vårdcentraler och andra serviceinrättningar. Vi har lagar och regelverk som styr hur brandskyddet skall vara utformat. Under nybyggnation är brandskyddet föreskrivet men lika viktigt är det under ombyggnader att man ser till så brandceller är intakta och att rätt material används för brandtätning och brandskydd av bärande konstruktioner.

– Vi har redan flera spännande projekt på gång och kommer löpande rekrytera flera medarbetare till verksamheten, berättar Jörgen.

Firesafe är marknadsledare i Norden inom brandskydd. Vi är rikstäckande och är i en expansiv fas och har idag kontor på åtta orter runt om i Sverige. Vår styrka är vår stora kompetens och erfarenhet. Vi är ett seriöst företag som uppfyller kraven från byggbranschen och våra produkter uppfyller alltid miljökraven. Stora projekt kräver att man levererar rätt i rätt tid och det kan vi!

Firesafe styrka är att man är en totalleverantör

Nu kan vi hjälpa kunder ännu mer och erbjuda brandtätningar och brandskydd av bärande kontruktioner.

– Vi i Örebro är mycket glada över att kunna samarbeta avdelningarna emellan och erbjuda kunder konsulttjänster, utbildningar, systematiskt brandskyddsarbete, installation och service av släcksystem, kontroll och underhåll av brandtekniska installationer och nu även hela spektrat av byggnadstekniskt brandskydd.

Vi gör det enkelt för kunden att ha en leverantör av brandskyddet, avslutar Jörgen.

Vill du komma i kontakt med Jörgen Örnberg gör du det på:
Mail: jorgen.ornberg@firesafe.se,
Mob. 0701-60 64 73.

Vill du komma i kontakt med affärsområdeschef för byggnadstekniskt brandskydd, Jörgen Berggren, gör du det på:
Mail: jorgen.berggren@firesafe.se,
Mob: 070-835 28 16

*Källa https://extra.orebro.se/byggorebro/