En tidig detektion av begynnande brand säkerställer att tidig brandbekämpning men minimala skador kan ske. Beroende på typ av applikation kan vi ge rekommendation om lämplig typ av detektering. För krävande applikationer där mycket tidig detektion krävs rekommenderas vi aspirerande detektorer av typ Senator. Vi erbjuder även andra typer, exempelvis flamdetektorer, rökdetektorer eller värmedetektorer.