Kolsyresläckare

Firesafe kolsyresläckare släcker B-bränder i plast och brännbara vätskor.

Eftersom släckmedlet inte leder elektricitet kan den även användas mot brand i elektrisk utrustning. Då koldioxid släcker utan att lämna efter sig några som helst släckmedelsrester är den särskilt lämplig för känsliga objekt som exempelvis el-centraler, kontrollrum för radio och TV, storkök samt sjukhus.
(Koldioxid i vatten kallas i dagligt tal kolsyra. Kolsyra är en kemisk förening som innehåller gasen koldioxid. Kolsyra bildas när koldioxid reagerar med en vattenlösning)

Art nr: 327700 – FK2 Koldioxidsläckare 2 kg Koldioxid 34B 520 x 270 x 120 mm 5,5 kg 8,5 sek
Art nr: 327718 – FK5 Koldioxidsläckare 5 kg Koldioxid 89B 850 x 480 x 160 mm 13 kg 13,5 sek

Till våra produkter