Skumsläckare

ETT BÄTTRE MILJÖVAL
Firesafe ECO är benämningen på våra skumsläckare.

Dessa skumsläckare har lägsta påverkan på miljön samtidigt som dem levererar högsta släckeffekt. Därför är släckarna miljöcertifierade av SMK (Stichting Milieukeur). För handbrandsläckare är detta idag den ledande miljömärkningen. Fokus ligger på att främja utvecklingen av mindre miljöskadliga produkter. Firesafe ECO är effektiv mot A-bränder dvs i fibrösa material som trä, tyg och papper samt mot B-bränder i plast och brännbara vätskor.

Släckaren är lämplig för exempelvis butiker, kontor, sjukhus och hotell. Släckarna är ofarliga att använda mot elektriska installationer upp till 1000V.

Art nr: 327684 – FS 6,  6 liter Imprex S ECO
Art nr: 327692 – FS 9,  9 liter Imprex S ECO

Till våra produkter