Skumsläckare

Skumsläckare_Firesafe

Dessa släckare kommer fasar ut och ersätts med våra vätskesläckare.
Som ett led i vårt miljö- och hållbarhetsarbete kommer vi att fasa ut handbrandsläckare med PFAS.


Fungerande skumsläckare bytes inte ut i förtid utan får vara kvar tills den ska laddas om eller inför verkstadsgenomgång det femte året.

—————————————–


Firesafe ECO är benämningen på våra skumsläckare.

Firesafe ECO är effektiv mot A-bränder dvs i fibrösa material som trä, tyg och papper samt mot B-bränder i plast och brännbara vätskor.

Släckaren är lämplig för exempelvis butiker, kontor, sjukhus och hotell. Släckarna är ofarliga att använda mot elektriska installationer upp till 1000V.

Art nr: 327684 – FS 6,  6 liter Imprex S ECO
Art nr: 327692 – FS 9,  9 liter Imprex S ECO

Till våra produkter