En hjärtstartare som uppfyller alla krav
AED Plus är den enda hjärtstartaren som hjälper dig att helt följa riktlinjerna från ERC 2010 eftersom den talar om för dig när kompressionerna är 5 till 6 centimeter djupa. 

En hjärtstartare som hjälper dig att ge HLR av hög kvalitet
ZOLL:s AED Plus är den enda hjärtstartaren som är utrustad med Real CPR Help-teknik. Sensorn i 
elektrod-plattorna gör att hjärtstartaren kan avläsa varje bröstkompression. Den vägleder dig, med meddelanden och en tryckmätare i realtid, till rekommenderat djup och takt på kompressionerna.

Så här fungerar Real CPR Help-teknologin
• CPR-D-padz®-elektroden känner av och rapporterar rörelsen från bröstkompressionerna till AED plus.
• Ljud- och textmeddelanden visar kvaliteten på kompressionerna.
• Kompressionsdjupmätaren gör att du kan se hur djup varje kompression är i realtid.
• Den adaptiva metronomen känner av kompressionstakten och vägleder dig till minst 100 kompressioner per minut.
 

Den bästa hjälpen
Ingen annan hjärtstartare ger lika bra hjälp till livräddaren som AED Plus, eftersom den innehåller följande:

En CPR-D-padz-elektrod i ett stycke för snabb, enkel applicering. Dragflikar som expanderar den ledande gelen på varje elektrodplatta först när den är i direkt kontakt med huden, vilket minskar risken för kontamination av gelen.

Ett paket med återupplivningstillbehör medföljer varje CRP-D-padz med utrustning som är nödvändig för en lyckad räddningsinsats.
Ett lock som fungerar som “passivt luftvägsunderstöd” för att hålla den drabbades luftvägar öppna.
En bakgrundsbelyst skärm som visar text samtidigt med varje ljudmeddelande och en serie bilder med upplysta ikoner som visar vad man ska göra.
En skärm som visar gången tid och antalet givna elchocker, vilket är viktig information för akutpersonal när de anländer.

Hjärtstartare/Defibrillator