Skanska bygger nya lokaler i Huddinge åt Karolinska Universitetssjukhuset. Firesafe har fått förtroendet att brand-, ljud- och lufttäta hela projektet. Projektet som beräknas utgöra ca 29 000 kvm beräknas stå klart under 2019.

Foto:Locums bildarkiv