På uppdrag av HENT har vi fått förtroendet att arbeta med det passiva brandskyddet i den nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus. Vi är väldigt glada och stolta över att få vara en del av projektet där vi kommer att utföra brandskydd av stål, brandskyddsmålning samt brand, ljud och lufttätning.

Den nya akutvårdsbyggnaden utgör 27 000 kvm och väntas stå klar årsskiftet 2018/2019.  Den nya akuten på Danderyds Sjukhus kommer att spela en central roll i  Stockholms läns landstings ”Framtidsplan för hälso- och sjukvården! Satsningen är den största någosin som landstinget har genomfört och syftar till att möta det kraftigt växande vårdbehov som finns inom länet.

Vi passar även på att välkomna HENT till den svenska byggmarknaden där de nu varit aktiva ett år.

Läs mer om projektet här.