Region Skåne har gjort en omfattande investering i att modernisera och utveckla Helsingborgs lasarett. Tanken är att få en bättre vård och arbetsmiljö samt ett akutsjukhus som kan möta de framtidens krav.
Vi på Firesafe ansvarar för det passiva brandskyddet på projektet.