Den nya Kungliga Musikhögskolan växer fram på Valhallavägen i Stockholm. Firesafe arbetar med det passiva brandskyddet på projektet. Vi har utför brandtätning, brandskyddsmålning, ljudtätning samt isolering av projektet. Skolan kommer totalat bestå av 21 900 kvadratmeter. I Maj 2016 ska projektet stå klart. Musikhögskolan får då tillgång till sina nya lokaler.