Brandskyddsisolering åt NCC på kvarteret Davida i Malmö. Där vi även utfört en omfattande brandskyddsmålning av objektet.
Kvarteret byggs om för att inhysa bland annat kontor till Arbetsförmedlingen och hotellverksamhet. Totalt omfattar projektet ca 24 000 m²

 

Foto: Skandia Fastigheter