Kvarteret Orgeln i Sundbyberg

På uppdrag av Fabege har Firesafe Sverige AB fått i uppdrag att ansvara för det passiva brandskyddet på kvarteret Orgeln i Sundbyberg. Orgeln kommer att uppfylla kraven för miljöklassningssystemet BREEAM-SE, nivå ”Very Good”. Projektet går under namnet Grand Central Sundbyberg, ett hus som kommer att bestå av moderna kontor och butiker.

Beräknas vara klart under hösten 2018.

Läs mer om projektet här:
Grand Central i Sundbyberg